•  Head office
 • Mon to Fri: 9:00 am - 5:00 pm
ปิดรับสมัคร

สอบรอบที่ 3 เลือกสอบ 3 ประเทศ 3 เมือง

Manchester Melbourne Tokyo

นักเรียนผู้ได้รับทุนในโครงการที่ผ่านมา

“ทำความรู้จักผู้ให้ทุน”

รายละเอียดทุน

bwg
bwg
bwg
ทุนเต็มจำนวน
มูลค่า 229,000 บาท

ผู้เข้าสอบที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับที่ 1 จะได้รับทุน เต็มจำนวน ในกรณีได้ทุนเต็มจำนวน
ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
(ยกเว้นเงินติดกระเป๋า)

bwg

ทุนเต็มจำนวน

 ทุน
bwg
bwg
bwg
ทุนสมทบ
รับทุนส่วนลด 60,000 บาท

สำหรับผู้ที่ลำดับถัดไปลงมา
(ทั้งนี้ทางโครงการจะไม่มีการประกาศรายชื่อตัวสำรอง
ในกรณีที่มีผู้สละสิทธิ์รับทุน)

ทุนสมทบ

 ทุน

กำหนดชำระค่าธรรมเนียม (สำหรับผู้รับทุนสมทบ)

วันที่ รายละเอียด
ภายใน 30 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2567 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกยืนยันการเข้าร่วมโครงการ (ชำระยืนยันสิทธิ์ 19,000 บาท สำหรับผู้ได้รับทุนสมทบ)
ภายใน 5 มิถุนายน 2567 ชำระค่าธรรมเนียม โครงการ ครั้งที่ 1 จำนวน 50,000 บาท
ภายใน 5 กรกฎาคม 2567 ชำระค่าธรรมเนียม โครงการ ครั้งที่ 2 จำนวน 50,000 บาท
ภายใน 5 สิงหาคม 2567 ชำระค่าธรรมเนียม โครงการ ครั้งที่ 3 จำนวน 50,000 บาท
***ค่าธรรมเนียมสอบ 200 บาท
***เพิ่มเติม ทุนสมทบ 60,000 บาท จะจ่ายค่าธรรมเนียมเพียง 169,000 บาท จาก (จากค่าธรรมเนียมเต็มจำนวน 229,000 บาท)
***หากไม่ชำระค่าธรรมเนียมภายในกำหนด ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี ยกเว้นในกรณีที่วีซ่าของนักเรียนไม่ผ่าน ทางโครงการหักเพียงค่าธรรมเนียมวีซ่าเท่านั้น และคืนเงินส่วนที่เหลือ ภายใน 60 วัน

Things To Do

 • UK Flag   Manchester, UK
 • AUS Flag   Melbourne, Australia
 • JPY Flag   Tokyo, Japan

เรียนรู้และใช้ชีวิตในเมืองน่าอยู่

USA Flag

Manchester, UK

วันออกเดินทาง 6 OCTOBER 2024
วันเดินทางกลับ 3 NOVEMBER 2024

UK Flag

Melbourne, AUS

วันออกเดินทาง 6 OCTOBER 2024
วันเดินทางกลับ 3 NOVEMBER 2024

AUS Flag

Tokyo, Japan

วันออกเดินทาง 6 OCTOBER 2024
วันเดินทางกลับ 3 NOVEMBER 2024

"รวมค่าใช้จ่าย"

"ไม่รวมค่าใช้จ่าย"

รูปแบบข้อสอบของโครงการ

โดยเป็นข้อสอบวัดอัจฉริยภาพ ด้านภาษาอังกฤษ
ประกอบด้วยข้อสอบตัวเลือก (ปรนัย) จำนวน 60 ข้อ

มีเวลาในการทำข้อสอบ 90 นาที โดยข้อสอบประกอบด้วยองค์ประกอบดังต่อไปนี้

Listening

จำนวน 15 ข้อ เป็นการฟังบทสนทนาระหว่าง 2 คนเพื่อหาคำตอบในคำถามที่ให้มา

Speaking

จำนวน 15 ข้อ แนวข้อสอบ Conversation completion

Reading

จำนวน 15 ข้อ เป็น Passage reading 3 บทความ เป็น Passage จากสื่อต่างๆ

Writing

จำนวน 15 ข้อ เป็นข้อสอบแบบ Text completion เน้นความรู้หลักไวยากรณ์

สมัครเข้าร่วม สอบชิงทุน

ปิดรับสมัคร ตรวจสอบข้อมูล / ชำระเงิน
เปิดรับสมัครสอบ วันนี้ - 24 เมษายน 2567
ผู้สมัครตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้ ภายใน 1 - 2 วัน หลังจากการแจ้งชำระเงิน (เวลาทำการ)
แนะนำการเข้าห้องสอบและจัดโต๊ะสอบ ผ่าน Zoom 25 เมษายน 2567 เวลา 18:00 น.
วันสอบชิงทุน วันอาทิตย์ 28 เมษายน 2567
ประกาศรายชื่อผู้รับทุน 30 เมษายน 2567
ยืนยันการเข้าร่วมโครงการ 30 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2567
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกยืนยันการเข้าร่วมโครงการ (ชำระยืนยันสิทธิ์ 19,000 บาท สำหรับผู้ได้รับทุนสมทบ)
วันปฐมนิเทศ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 18:00 น.
กำหนดการโครงการ เดินทาง OCTOBER 2024
กำหนดการสอบ
วันอาทิตย์ 28 เมษายน 2567 เวลา รายละเอียด
12.15 น. เปิดระบบให้นักเรียน Log In เข้าสู่ระบบสอบ
12.30 น. นักเรียนเข้าระบบซูม เพื่อเตรียมพร้อมทำข้อสอบ
12.30 - 12.45 น. ยืนยันตัวตนและเช็กชื่อเข้าห้องสอบ โดยทีมงานคุมสอบประจำห้อง
12.50 น. ฟังชี้แจงวิธีการทำข้อสอบและการส่งคำตอบ
13.00 น. เริ่มทำข้อสอบ
14.30 น. ปิดระบบการทำข้อสอบออนไลน์

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุระหว่าง 12-18 ปี และกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
 • เกรดเฉลี่ยเทอมล่าสุดไม่ต่ำกว่า 2.00
 • เกรดภาษาอังกฤษเทอมล่าสุดไม่ต่ำกว่า 2.50
 • สามารถเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ เดินทาง OCTOBER 2024 โดยไม่ติดกิจกรรมอื่นๆ
เอกสารประกอบการสมัคร

1)  สำเนาบัตรประชาชน

2) เอกสารแสดงผลการเรียนล่าสุด (การแนบไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร สามารถส่งภายหลังการสมัครได้)

ขั้นตอนการสมัคร
 • 1.)  กรอกรายละเอียดการสมัครผ่านลิงก์
 • 2.) อัปโหลดเอกสารประกอบการสมัคร
 • 3.) ชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร
 • 4.) ตรวจสอบสถานะการสมัครได้ ภายใน 5 วัน หลังจากการชำระเงิน (เวลาทำการ)
คุณสมบัติผู้สมัคร_1

คุณสมบัติ

คุณสมบัติผู้สมัคร_2

สอบชิงทุนออนไลน์

เปิดสอบ 6 รอบ ทุนเต็มจำนวน 6 ทุน

4 ประเทศ 6 เมือง เดินทาง October 2024

  รอบที่ 6

กำหนดการสอบ (รอบที่ 5)

 • วันที่เปิดรับสมัครสอบ : 23 พฤษภาคม 2567
 • วันที่ปิดรับสมัครสอบ : 26 มิถุนายน 2567
 • วันที่สอบชิงทุน : 30 มิถุนายน 2567
 • สมัครสอบ  

เมืองที่เปิดสอบ (รอบที่ 5)

USA Flag

Boston, USA

(3 สัปดาห์)

UK Flag

Oxford, United Kingdom

(3 สัปดาห์)

Japan Flag

Tokyo, Japan

(4 สัปดาห์)

Logo
back top