WE CARE YOUR FUTURE
เรามุ่งมั่น...พิธีพิถันในการสร้างทุกอนาคต เพราะอนาคตของคุณ “คือหัวใจของเรา”
**ขอสงวนสิทธิการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า**

ค่ายปั้นฝัน 2023


หลักสูตรเตรียมความพร้อมสอบเข้ามหาวิทยาลัย
ม.ขอนแก่น / ม.เชียงใหม่ / ม.สงขลานครินทร์ (หาดใหญ่) / ชลบุรี / หัวหิน

รับรองผล สอบไม่ติด คืนเงินทั้งหมด การันตีด้วยสัญญารับรองผล

ติวเตอร์คุณภาพ มืออาชีพ พร้อมสุดยอดเทคนิคการสอน

ออกแบบหลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเด็กรุ่นใหม่โดยเฉพาะ

ระบบการเรียนการสอนที่ทันสมัย พร้อมสนับสนุนทุกความสำเร็จ

ทีมโค้ดผู้เชียวชาญ ดูแล ให้คำแนะนำ ตลอดหลักสูตร

ศิษย์บีไวส์ สอบติด ม. รัฐ ท็อปประเทศยกรุ่น 9 ปี ซ้อน

Be Guaranteed 100%

การรับรองผลของเรา


รับรองผล ติดชัวร์ 100% ม.รัฐ TOP 15 ไทย

สอบไม่ติด คืนเงินทั้งหมด

หลักสูตรเดียว ที่กล้ารันตีผลด้วยการเซ็นสัญญาExperienced tutor

ติวเตอร์คุณภาพ มืออาชีพ


Well – Designed curriculum

หลักสูตรรับรองผลที่มีประสิทธิภาพ


  ออกแบบหลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญหลักสูตรการสอน
  ปูพื้นฐานเนื้อหาใหม่หมด ครบทุกเรื่อง ทุกวิชา ม.4 – ม.6
  หลักสูตรพิเศษ ออกแบบเพื่อเด็กไทยยุคใหม่ โดยเฉพาะ

  กระชับเนื้อหา ใช้เวลาน้อยกว่า
  ครอบคลุมเนื้อหา ทุกการสอน TGAT TPAT A-level
  ครบ จบ ในค่ายเดียว ประหยัดมาก

Intelligent learning system

ระบบการเรียน การสอน อัจฉริยะ ทันสมัย


รูปแบบการเรียน Blended learning
กระบวนการเรียนรู้ผสมผสานรูปแบบ (เรียนตลอดปี)

On Campus

เรียนในค่าย 50%
ปูพื้นฐาน เนื้อหา วิชาสำคัญ
กิจกรรมแนะแนวค้นหาตัวตน
วางแผนเตรียมสอบ TCAS 66 ในค่ายสด
ณ สถานที่จัดค่าย 20 วัน
เชียงใหม่
Uniserv มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หาดใหญ่
ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขต หาดใหญ่
ขอนแก่น
บีไวส์ สาขาขอนแก่น
ชลบุรี
บีไวส์ สาขาชลบุรี โครงการตึกน้ำ
หัวหิน
โรงแรม G Huahin

On Zoom

ผ่านซูม 30%
เรียนรู้เทคนิค การทำข้อสอบ
แต่ละพาร์ท ทุกเรื่อง ทุกวิชา
ผ่านระบบ Zoom Application ระหว่างช่วงเปิดเทอมปกติ

Zoom Application
ระหว่างช่วงเปิดเทอม

On Web

บนเว็บไซต์ 20%
ทบทวนเนื้อหา เพิ่มความแม่นยำ
ผ่านคอร์สออไลน์หน้าเว็บไซต์ ฟรี 63 คอร์ส

เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา 24 ชั่วโมง ฟรี

พิเศษ สุด
คอร์สออนไลน์หน้าเว็บ 63 คอร์ส ฟรี 1 ปีเต็ม ครบทุกเรื่อง ทุกวิชา ที่จำเป็นสำหรับ TCAS

กำหนดการค่ายปั้นฝัน 2023 สำคัญมาก

ในกรณีที่เกินยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดใด ๆ หรือภัยธรรมชาติอันเป็นเหตุให้ไม่สามารถจัดการรวมกลุ่มได้ ทางสถาบันขอแจ้งกำหนดการเรียนการสอนเป็น 3 กรณี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และคำสั่งของภาครัฐ

กรณีที่ 1


จัดค่ายสดได้ในช่วง เมษายน – พฤษภาคม 2566
เชียงใหม่ 18 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2566
หาดใหญ่ 18 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2566
ขอนแก่น 18 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2566
ชลบุรี 18 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2566
หัวหิน 18 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2566
จัดการเรียนสอนสด On Campus
ณ สถานที่จัดค่ายที่กำหนด
มิถุนายน 2566 – กุมภาพันธ์ 2567 ทบทวนเนื้อหา ตะลุยโจทย์
เตรียมความพร้อมสอบ TCAS
On Zoom และ On Web
มีนาคม 2567 ลงสนามสอบ TCAS
เมษายน – กรกฎาคม 2567 ดูแล แนะนำ การเลือกคณะ รอบ 1 – 4


กรณีที่ 2


จัดค่ายสดได้ในช่วงปิดเทอม ตุลาคม 2566
18 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2566 ปูพื้นฐาน วิชาสามัญ เนื้อหา ม.4 – ม.6 On Zoom
มิถุนายน – กันยายน 2566 ทบทวนเนื้อหา ตะลุยโจทย์
เตรียมความพร้อมสอบ TCAS
On Zoom และ On Web
เชียงใหม่ 9 - 28 ตุลาคม 2566
หาดใหญ่ 9 – 28 ตุลาคม 2566
ขอนแก่น 9 – 28 ตุลาคม 2566
ชลบุรี 9 – 28 ตุลาคม 2566
หัวหิน 9 – 28 ตุลาคม 2566
จัดการเรียนสอนสด On Campus
ณ สถานที่จัดค่ายที่กำหนด
พฤศจิกายน 2566 – กุมภาพันธ์ 2567 ทบทวนเนื้อหา ตะลุยโจทย์
เตรียมความพร้อมสอบ TCAS
On Zoom และ On Web
มีนาคม 2567 ลงสนามสอบ TCAS
เมษายน – กรกฎาคม 2567 ดูแล แนะนำ การเลือกคณะ รอบ 1 – 4


กรณีที่ 3


ไม่สามารถจัดค่ายสดได้ ทางสถาบันขอเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนทั้งหมดเป็น On Zoom และ On Web 100% แต่ยังคงรับรองผลตามสัญญาคืนเงิน และคงไว้ซึ่งเนื้อหาและกิจกรรมตามหลักสุตร 100% และสงวนสิทธิ์การคืนเงินในกรณียกเลิกโครงการ

“ สอบไม่ติดคืนเงิน 100%
ค่ายเดียวที่การันตีผลจริง!!
 ”

เซ็นสัญญา คืนเงินตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์โครงการ


1) เพื่อให้นักเรียนเข้าใจระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยทุกรูปแบบและได้รับข่าวสารและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยอย่างดี
2) เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมทางวิชาการ ทุกเนื้อหาวิชา เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยทุกรูปแบบ อย่างดี
3) เพื่อให้นักเรียนสามารถสอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในมหาวิทยาลัยรัฐชั้นนำ 15 อันดับแรกของประเทศ ด้วยระบบการสอบรูปแบบใด รูปแบบหนึ่ง

วิธีการสมัคร


1. กรอกข้อมูลสมัครให้ครบถ้วน
2.ชำระเงินค่าธรรมเนียมสมัครเข้าร่วมโครงการ ครั้งที่ 1 (จ่ายจองที่นั่ง) จำนวนเงินตามรหัสโปรโมชั่น สามารถโอนชำระผ่านแอพพลิเคชั่นธนาคาร หรือ ตู้ ATM
3. หลังจาการโอนชำระเรียบร้อย กรุณาแจ้งชำระเงินที่หน้าเว็บไซต์ของโครงการ และเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นอย่างดี หากการชำระสมบูรณ์ ธนาคารจะส่งชื่อเข้าระบบใยวันรุ่งขึ้นและภายใน 2 - 5 วัน นักเรียนจะได้รับจดหมายตอบรับเข้าร่วมโครงการทางอีเมล์ ถือเป็นการเสร็จสิ้น
** ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี **

การชำระเงินและช่องทางแจ้งชำระเงิน


โอนชำระเงินค่าธรรมเนียมโครงการผ่านแอพพลิเคชั่น
ได้ทุกธนาคาร โดยเลือกการโอนเงิน แล้วระบุเลขที่บัญชีธนาคาร   :   ชื่อบัญชี   :   บัญชี   :   เลขที่บัญชี   :  

หลังจากโอนชำระ กรุณาเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นอย่างดี และทำการแจ้งชำระเงิน
1. แจ้งชำระเงินผ่าน Line@   :   ถ่ายส่งสลิปหลักฐานการชำระเงินส่ง พร้อมแจ้งชื่อ - นามสกุล เบอร์โทรติดต่อ

2. แจ้งชำระเงินผ่านเว็บไซต์  :  
แจ้งชำระเงิน คลิก