WE CARE YOUR FUTURE
เรามุ่งมั่น...พิธีพิถันในการสร้างทุกอนาคต เพราะอนาคตของคุณ “คือหัวใจของเรา”
**ขอสงวนสิทธิการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า**

มหกรรมติวเข้มแนะแนว
เส้นทางสู่อาชีพสายแพทย์
On Site


“ร่วมค้นหาเส้นทางสู่สายอาชีพในฝัน เตรียมตัวให้พร้อมสู่ คณะและมหาวิทยาลัยในฝันก่อนใคร TCAS 67”น้อง ม.5 อยากสอบติดคณะในฝัน ห้ามพลาด!จังหวัดที่จัดโครงการ

08.30 น. - 12.00 น. ใกล้ไหน ไปนั้น!!

จังหวัด วันที่จัดงาน group line

นครปฐม

วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566
ณ ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล นครปฐม
 group line
**น้อง ๆ ต้องทำการกรอกข้อมูลลงทะเบียนก่อนเข้ากลุ่มไลน์**

ราชบุรี

วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566
ณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
 group line
**น้อง ๆ ต้องทำการกรอกข้อมูลลงทะเบียนก่อนเข้ากลุ่มไลน์**

ชลบุรี

วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566
ณ อาคาร 60 พรรษามหาราชินี1(QS1)​ มหาวิทยาลัยบูรพา
 group line
**น้อง ๆ ต้องทำการกรอกข้อมูลลงทะเบียนก่อนเข้ากลุ่มไลน์**

ลำพูน

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566
ณ โรงแรมแกรนด์ ปา แอนด์ รีสอร์ท ลำพูน
 group line
**น้อง ๆ ต้องทำการกรอกข้อมูลลงทะเบียนก่อนเข้ากลุ่มไลน์**

ลำปาง

วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2566
ณ ห้องประชุมชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาลำปาง
 group line
**น้อง ๆ ต้องทำการกรอกข้อมูลลงทะเบียนก่อนเข้ากลุ่มไลน์**

ปทุมธานี

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566
ณ ห้องประชุม โรงเรียนธัญบุรี
 group line
**น้อง ๆ ต้องทำการกรอกข้อมูลลงทะเบียนก่อนเข้ากลุ่มไลน์**

อยุธยา

วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2566
ณ ศูนย์การค้า อยุธยา ซิตี้ พาร์ค ชั้น 2 ห้อง Meeting Room 3
 group line
**น้อง ๆ ต้องทำการกรอกข้อมูลลงทะเบียนก่อนเข้ากลุ่มไลน์**

“ น้อง ม.5 อยากสอบเข้าคณะสายแพทย์
ห้ามพลาด!
 ”

ร่วมค้นหาเส้นทางสู่สายอาชีพในฝัน เตรียมตัวให้พร้อมสู่ คณะและมหาวิทยาลัยในฝันก่อนใคร TCAS 67

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อให้นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับระบบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และเข้าใจรายละเอียดอย่างดี เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่สนามสอบได้อย่างมั่นใจ
2. เพื่อให้นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ เกิดแรงบันดาลใจ และมีแรงผลักดันสู่ความสำเร็จในคณะและสาขาอาชีพที่ฝัน
3. เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ทางวิชาการใน 2 วิชาหลัก คือ TGAT และ คณิตศาสตร์ เพื่อให้เตรียมตัวทางวิชาการได้ถูกทาง
4. เพื่อให้นักเรียนมองเห็นภาพชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยรัฐต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาวางแผนอนาคต

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

• เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รับทุกสายการเรียน
• มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการด้วยความตั้งใจจริง ไม่อยู่ภายใต้การบังคับเข้าเรียนจากผู้ปกครอง
• ต้องเป็นผู้ที่ตรวจสอบรายละเอียดและรับทราบในเงื่อนไขต่างๆที่สถาบันกำหนด

วิธีการสมัคร

1. เลือกโครงการในจังหวัดที่น้องสะดวกเดินทาง
2. กรอกข้อมูลสมัครให้ครบถ้วน
3. เข้ากรุ๊ปไลน์ทันที เพื่อรับข่าวสารการแจ้งเตือนรายละเอีคยดของงาน