WE CARE YOUR FUTURE
เรามุ่งมั่น...พิธีพิถันในการสร้างทุกอนาคต เพราะอนาคตของคุณ “คือหัวใจของเรา”
**ขอสงวนสิทธิการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า**

BEWISE TCAS GUARANTEE’23


หลักสูตรเตรียมความพร้อมวิชาการ สอบเข้ามหาวิทยาลัย ปี 2567

กุมภาพันธ์ 2566 – มิถุนายน 2567
(ดูแลให้คำแนะนำจนสิ้นสุดกระบวนการสอบทุกประเภทสำหรับนักเรียนระบบ TCAS ปี 2567)

กุมภาพันธ์ 2566 – พฤศจิกายน 2566
(ช่วงเวลาเรียน โดยประมาณ 32 สัปดาห์)

“ น้อง ม.5 อยากสอบติด ม.รัฐชั้นนำ
สอบไม่ติด!! คืนเงินทั้งหมด
 ”

ดูแลให้คำแนะนำจนสิ้นสุดกระบวนการสอบทุกประเภทสำหรับนักเรียนระบบ TCAS ปี 2567

ฟรี!! ทบทวนเนื้อหาโดยระบบ SELF@HOME

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ


• เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รับทุกสายการเรียน
• มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการด้วยความตั้งใจจริง ไม่อยู่ภายใต้การบังคับเข้าเรียนจากผู้ปกครอง
• ต้องเป็นผู้ที่ตรวจสอบรายละเอียดและรับทราบในเงื่อนไขต่างๆที่สถาบันกำหนด

วัตถุประสงค์โครงการ


1) นักเรียนเข้าใจระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยทุกรูปแบบและได้รับข่าวสารและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยอย่างดี
2) นักเรียนมีความพร้อมทางวิชาการ ทุกเนื้อหาวิชา เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยทุกรูปแบบ อย่างดี
3) นักเรียนสามารถสอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในมหาวิทยาลัยรัฐชั้นนำ 15 อันดับแรกของประเทศ ด้วยระบบการสอบรูปแบบใด รูปแบบหนึ่ง

รูปแบบการเรียนการสอน


- สอนสด
- ทบทวนเนื้อหาโดยระบบ SELF@HOME ล๊อคอินด้วย USERNAME และ PASSWORD บนหน้าเว็บ เพื่อทบทวนเนื้อหาที่บ้าน ในเวลาใดก็ได้ที่นักเรียนสะดวก
- ทบทวนเนื้อหา พร้อม ตะลุยโจทย์ ด้วยระบบการเรียน SELF SUCCESS คอมพิวเตอร์ส่วนตัว ณ สาขา (บางสาขา)

วิธีการสมัคร


1. กรอกข้อมูลสมัครให้ครบถ้วน
2. พิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมสมัครเข้าร่วมโครงการ ครั้งที่ 1 จำนวนเงิน 5,000 บาท สามารถโอนชำระผ่านแอพพลิเคชั่นธนาคาร หรือ ตู้ ATM
3. หลังจาการโอนชำระเรียบร้อย กรุณแจ้งชำระเงินที่หน้าเว็บไซต์ของโครงการ และเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นอย่างดี หากการชำระสมบูรณ์ ธนาคารจะส่งชื่อเข้าระบบใยวันรุ่งขึ้นและภายใน 2 - 5 วัน นักเรียนจะได้รับจดหมายตอบรับเข้าร่วมโครงการทางอีเมล์ ถือเป็นการเสร็จสิ้น

การชำระเงิน


โอนชำระเงินค่าธรรมเนียมโครงการผ่านแอพพลิเคชั่นได้ทุกธนาคาร โดยเลือกการโอนเงิน แล้วระบุเลขที่บัญชี
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด สาขาสยามพารากอน
ชื่อบัญชี   :  บจก. บีไวส์โรจนพัฒน์
บัญชี   :  ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี   :  0603650816

ช่องทางแจ้งชำระเงิน


หลังจากโอนชำระ กรุณาเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นอบ่างดี และทำการแจ้งชำระเงิน
- แจ้งชำระเงินผ่านทาง Line @bewise ส่งหลักฐานการชำระเงิน พร้อมแจ้งชื่อ - นามสกุล