WE CARE YOUR FUTURE
เรามุ่งมั่น...พิธีพิถันในการสร้างทุกอนาคต เพราะอนาคตของคุณ “คือหัวใจของเรา”
**ขอสงวนสิทธิการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า**


นพณัฐ สังสีมา - ครูพี่บ๊อบ


ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า พระจอมเกล้าฯ
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA)โครงการพิเศษ หลักสูตร Modern Manager
- Saturday Program มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการด้านการสอน / ผลงาน

- ติวเตอร์วิชาฟิสิกส์ สถาบันกวดวิชา Bewise Academy
- อดีตอาจารย์พิเศษวิชาฟิสิกส์ ห้อง Gifted โรงเรียนสายปัญญารังสิต , โรงเรียนสตรีวิทยา 2 นิมิตรใหม่
- อาจารย์รับเชิญวิชาฟิสิกส์โครงการเตรียมความพร้อมสอบเข้ามหาวิทยาลัย จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น , ประจวบฯ , กาญจนบุรี , เทศบาลเมืองชัยภูมิ ฯ
- อาจารย์รับเชิญวิชาฟิสิกส์ ณ โรงเรียนต่างๆทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด เช่น เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าฯ , สตรีวิทยา 2 , ปทุมคงคา , อัสสัมชัญนครราชสีมา , ภูเก็ตวิทยาลัย , สุราษพิทยา , กาญจนาภิเษก , สิรินธร , สาธิต มมส. ฯ