Instagram Submit to Facebook Submit to Facebook  เข้าสู่ระบบ : 
*** เข้าสู่ระบบ : เฉพาะเด็กสาขา / ค่ายฯ เท่านั้น!! ***

มหกรรมเปิดโลกฯ

ADD Group LINE

คำชี้แจง
1. น้องๆ ต้องกรอกข้อมูลการสมัครให้เรียบร้อย ก่อนเข้า Group Line
2. หากน้องกดยืนยันข้อมูลการสมัครแล้ว ไม่สามารถเข้า Group Line ได้ทันที น้องๆสามารถสแกน QR Code ตามจังหวัดที่สมัครเข้าร่วม เพื่อเข้ากรุ๊ปไลน์
3. จำเป็นต้องเข้า Group Line เพื่อรับข่าวสารการแจ้งข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับงานติว


เลือกจังหวัดที่ต้องการ ADD Group LINE  
มหกรรมเปิดโลกมหาวิทยาลัยสัญจร @ฉะเชิงเทรา