Instagram Submit to Facebook Submit to Facebook  เข้าสู่ระบบ : : 1 สิงหาคม 2561   เปิดอ่าน  3604   Views  • DO YOU KNOW? คณะทันตแพทยศาสตร์


ทำไมต้องเรียนทันตะ?

หลายคนอาจมองว่าเรียนทันตะหรือเป็นหมอฟันเป็นอาชีพที่เพอร์เฟคที่สุด สบายที่สุดไม่ต้องทำอะไรมาก ทำแค่ฟันอย่างเดียว แต่เดี๋ยวก่อนค่ะนั่นคือภาพที่คนภายนอกยังไม่รู้ มาดูกันดีกว่าค่ะว่าที่จริงแล้วทันตะเรียนยากแค่ไหน กว่าจะเป็นหมอฟันที่ดีได้ ต้องผ่านอะไรบ้าง
คณะทันตแพทยศาสตร์คืออะไร?

  เป็นคณะที่เรียนเกี่ยวกับ ฟัน อวัยวะในช่องปากและอวัยวะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ทำหน้าที่ต่างๆ ทั้งบดเคี้ยวอาหาร ออกเสียง ส่งเสริมบุคลิกภาพ ใช้ระยะเวลาเรียนทั้งหมด 6 ปี ถึงจะเรียนหมอฟันแต่ก็ต้องเรียนวิชากายวิภาคศาสตร์เช่นกัน

หมอฟันต้องเรียน 6 ปี แต่ละปีเรียนอะไรบ้าง ?

  ปี 1-2
ศึกษาเกี่ยวกับเตรียมทันตแพทย์ในคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะเรียนวิชาในสาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์เป็นวิชาพื้นฐานคล้ายกับตอนเรียนมัธยมแต่เนื้อหาจะมีความยากมากขึ้น

  ปี 3-4
ศึกษาในภาควิชาพรีคลินิก ซึ่งวิชาที่เกี่ยวกับการศึกษาในวิชาชีพทันตแพทย์อันเป็นพื้นฐานของวิชาแพทย์ทั่วไปที่นักศึกษาจำเป็นต้องเรียนรู้

  ปี 5-6
ศึกษาเกี่ยวกับด้านภาคคลินิกที่เน้นหนักในทางปฏิบัติงาน การตรวจบำบัดรักษาทางทันตกรรม การส่งเสริมและป้องกันโรคของฟัน เหงือก และเนื้อเยื่อในช่องปาก เป็นต้น และเป็นการปฏิบัติกับผู้ป่วยจริง รักการอ่าน การเขียน

จบไปแล้วทำงานอะไรได้บ้าง??

  อาจารย์สอนและวิจัยทางด้านทันตแพทยศาสตร์

  ประกอบอาชีพทันตแพทย์ในคลินิกส่วนตัว

  ทันตแพทย์โรงพยาบาลเอกชนหรือเป็นทันตแพทย์ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทย รัฐวิสาหกิจ สภากาชาดไทย เป็นต้น

เรียนจบแล้วต่อสาขาเฉพาะทางได้อีก

  สาขาปริทันตวิทยา
เรียนเกี่ยวกับการป้องกันและรักษาโรคที่เกี่ยวกับเหงือกและอวัยวะรอบๆ ฟัน
  สาขาทันตกรรมหัตถการ
เรียนเกี่ยวกับการบูรณะฟันให้กลับมาใกล้เคียงกับสภาพเดิม
  สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
เป็นสาขาเฉพาะทางสาขาเดียวที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การถอนฟันธรรมดา หากไม่ได้ศึกษาต่อทางด้านนี้จะไม่สามารถรักษาคนไข้ด้วยวิธีการผ่าตัดได้ เพราะถือว่าเป็นศาสตร์ที่ต้องใช้ความชำนาญเป็นพิเศษ ถ้าไม่ชำนาญพอจะยิ่งเป็นอันตรายได้
  สาขาทันตสาธารณสุข
เป็นสาขาที่ไม่เน้นงานในคลินิค แต่เป็นการลงภาคสนาม เข้าหาชุมชน เน้นการบริหาร
  สาขาทันตกรรมประดิษฐ์
เป็นการศึกษาการบูรณะฟัน อวัยวะในช่องปาก ใบหน้าและขากรรไกร ด้วยวัสดุประเภทต่างๆที่ประดิษฐ์ขึ้น
  สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก
เป็นการรักษาช่องปากของเด็ก เพราะการรักษาฟันในเด็กจะต้องอาศัยจิตวิทยาเข้ามาเกี่ยวข้อง
  สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์
เกี่ยวกับการรักษาคลองรากฟัน ซึ่งอาจเกิดจากฟันผุทะลุโพรงประสาทฟัน หรือฟันแตก หัก ทำให้เกิดการติดเชื้อในโพรงประสาทฟัน ทำให้เกิดโพรงประสาทฟันอักเสบ มีอาการปวดฟัน
  สาขาทันตกรรมจัดฟัน
เกี่ยวกับการจัดเรียงฟัน การเคลื่อนฟันให้อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการ เพื่อให้เกิดความสวยงาม และการทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก
เป็นการศึกษาต่อเนื่องสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบวุฒิบัตร
มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน

  คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

  สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น