Instagram Submit to Facebook Submit to Facebook  เข้าสู่ระบบ : : 15 พฤศจิกายน 2561   เปิดอ่าน  962   Views  • How to find yourself ค้นหาตัวตนที่ใช่...


หลายคนยังประสบปัญหาในการค้นหาตัวตนที่ยังไม่ชัดเจน

แม้แต่เหล่าบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ยังไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไร How to find yourself ค้นหาตัวตนที่ใช่...ลองมาค้นหาตัวตนของคุณเอง คุณมี passion แบบไหนในการใช้ชีวิต ทำอย่างไรจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขด้วยการ “ค้นพบตัวตนจริง ๆ”
1. สำรวจตัวเอง
การค้นหาตัวตนเริ่มได้ง่ายๆด้วยการสำรวจความชอบและความสามารถในตัวเองว่าตนนั้นชอบอะไรถ้ารู้เร็วก็จะค้นพบตัวตนได้เร็วเช่นกันหรือหากยังไม่รู้ว่าชอบอะไรก็ให้สำรวจในภาพรวมของตนว่าตนนั้นใส่ใจหรือกระทำสิ่งไหนบ่อยที่สุดสิ่งนั้นอาจจะเป็นตัวตนจริงๆแต่คุณยังไม่รู้ตัวก็เป็นได้
2. ค้นหาข้อมูลเพิ่มในสิ่งที่อยากรู้
คนเราก่อนที่จะรู้จักการลองผิดลองถูกนั้น ก็แสดงว่าอาจจะไม่รู้รายละเอียดข้อมูลของเรื่องนั้น ๆ มาก่อน เราจึงจำเป็นจะต้องศึกษาหาความรู้จากคนใกล้ชิด คนที่มีประสบการณ์หรือจากทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งนั่นก็จะทำให้เราเข้าใจถึงเรื่องราวต่าง ๆ ได้ในความเป็นมา และนำมาต่อยอดสู่กระบวนการถัดไป
3. ลองผิด ลองถูก
การลองผิดลองถูก เลือกที่จะเรียนรู้ในสิ่งหนึ่ง เพื่อให้เข้าใจ สภาพจริงว่าเป็นเช่นไร หากลองเเล้วรู้สึกว่ายังไม่ใช่ ก็ให้เปลี่ยน มาลองอีกสิ่งหนึ่งที่แตกต่าง แน่นอนว่าข้อนี้มีความเป็นไปได้สูง ที่จะค้นหาตัวตนของเราได้ง่ายขึ้น แต่ค่อนข้างจะใช้เวลามาก พอสมควร เปรียบเสมือนการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปเรื่อย ๆ
4. เข้าไปอยู่ในสถานการณ์นั้น
การที่เราจะล่วงรู้ความลับอะไรบางอย่างเราก็จะต้องรู้จักการเข้าไป สืบหาหรือการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์นั้น เพราะจะทำให้ รู้ได้ชัดเจนมากขึ้นว่าจริง ๆ แล้วเราต้องการอะไร อะไรคือตัวตนของเรา เพราะสิ่งที่ได้จากประสบการณ์ก็คือความถนัดและความไม่ถนัด นั่นก็จะเป็นตัวตัดสินให้เราว่า อะไรคือสิ่งที่เป็นตัวตนของเรา
5. ออกสู่โลกภายนอกอย่างมั่นใจ
การรู้ตัวตนของตนเองนับว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก เพราะนั่นเปรียบเสมือน กับว่าเรามีเป้าหมายในชีวิตและพร้อมที่จะทำตามเป้าหมายอยู่ตลอดเวลา เมื่อออกสู่สังคมภายนอกก็จะมีความมั่นใจว่าตนเองนั้นไม่ได้ด้อยไปกว่าใคร และเป็นคนที่มีความสามารถ มีความกระตือรือร้น ออกสู่สังคม ด้วยความเป็นตัวเองอย่างมั่นใจ
6. รักษาความเป็นตัวเอง
เมื่อเราค้นหาตัวตนของเราเจอแล้ว และใช้ชีวิตด้วยความเป็นตัวเอง จนพึงพอใจ ก็อย่าหลงลืมและทิ้งความเป็นตัวเอง หรือ ปล่อยให้ passion ของตัวเองหลุดหายไปเพียงเพราะอาจเจอปัญหา ในระยะหนึ่ง ถ้าตั้งมั่นกับตัวเอง และมีความหนักแน่นมากพอ แล้วต่อสู้กับปัญหาเชื่อว่าจะผ่านพ้นช่วงเวลานั้นไปอย่างง่ายดาย เพราะว่าการค้นหาตัวเองไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนัก