Instagram Submit to Facebook Submit to Facebook  เข้าสู่ระบบ : 

BeWise   เรื่องน่ารู้ ...

อย่ามองข้าม.... แม้จะเป็นแค่  “ เรื่องเล็กน้อย  ”


 รวม 7 ม.ดัง โควตาพื้นที่/ภาค    “  TCAS61 รอบ 2 ”


: พี่เป๊ปซี่ของฉัน บีไวส์
: 8 ธันวาคม 2560   เปิดอ่าน  679   Views


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการโควตาพิเศษ 30 จังหวัดนักเรียน ชั้น ม. 6 สังกัดโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใน นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี ชัยนาถ พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง อุทัยธานี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ระยอง จันทบุรี ตราด นครสวรรค์ พิจิตร ชัยภูมิ และเพชรบูรณ์
เปิดรับสมัคร 16 คณะ 339 ที่นั่ง
วันที่เปิดรับสมัคร 5 – 30 มกราคม 2561
ดูรายละเอียด


มหาวิทยาลัยศิลปากร
โควตา 28 จังหวัด จังหวัดที่เปิดรับ ได้แก่ กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาถ ชุมพร ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง และอุทัยธานี
เปิดรับสมัคร 14 คณะ 9 โครงการ1,927 ที่นั่ง
วันที่เปิดรับสมัคร 2 ก.พ. 2561 - 30 มี.ค. 2561
ดูรายละเอียด


มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัดที่เปิดรับ ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี ยโสธร
เปิดรับสมัคร 24 คณะ 3,848 ที่นั่ง
วันที่เปิดรับสมัคร 11 -24 มกราคม 2561
ดูรายละเอียด


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โควตาพื้นที่
โควตานครชัยบุรินทร์ จังหวัดที่เปิดรับ ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์
เปิดรับสมัคร 10 สำนักวิชา580 ที่นั่ง
โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทุกจังหวัด
เปิดรับสมัคร 7 คณะ 347 ที่นั่งวันที่เปิดรับสมัคร
วันที่เปิดรับสมัคร 14 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม 61
ดูรายละเอียด


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โควตาภาคเหนือ 17 จังหวัดที่เปิดรับ ได้แก่เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ เชียงราย น่าน ลำพูน พะเยา แม่ฮ่องสอน พิษณุโลก นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ตาก กำแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร และอุทัยธานี
เปิดรับสมัคร 115 สาขาวิชา 4,472 ที่นั่ง
วันที่เปิดรับสมัคร 23 - 30 พ.ย. 60
ดูรายละเอียด


มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ จังหวัดที่เปิดรับ ได้แก่เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ เชียงราย น่าน ลำพูน พะเยา แม่ฮ่องสอน พิษณุโลก นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ตาก กำแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร และอุทัยธานี
เปิดรับสมัคร 50 สาขาวิชา 1,615 ที่นั่ง
วันที่เปิดรับสมัคร 1 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2561
ดูรายละเอียด


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โควตาภูมิภาค (14 จังหวัดภาคใต้) จังหวัดที่เปิดรับ ได้แก่กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี
เปิดรับสมัคร 33 คณะ 10,492 ที่นั่ง
วันที่เปิดรับสมัคร 8 – 18 กุมภาพันธ์ 2561
ดูรายละเอียด